Het bestuur nodigt de leden uit om de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op maandag 11 mei 2020 om 19:30 in het dorpshuis in ‘s Gravenpolder. De Algemene Ledenvergadering (ALV) gaat wegen het corona-virus NIET door.
HVRB
Secretariaat: Dhr. A.J. Deusing, Blauwe Reiger 17, 4411 EA Rilland. Email: secretarishvrb@zeelandnet.nl
BESTUUR BESTUUR
FUSIE FUSIE A.L.V. A.L.V.
HUURDERSVERENIGING REIMERSWAAL EN BORSELE