HVRB
Secretariaat: Dhr. A.J. Deusing, Blauwe Reiger 17, 4411 EA Rilland. Email: secretarishvrb@zeelandnet.nl
HUURSCHULD HUURSCHULD ACHTERSTAND ACHTERSTAND NIEUWS vd OVERHEID NIEUWS vd OVERHEID
Nieuwsberichten over huur en huurwoningen, uitgebracht door de Rijksoverheid. Door op ‘lees meer. . .’ te klikken, opent er een nieuw tabblad naar het artikel van de website van de Rijksoverheid.
ARCHIEF ARCHIEF
10 oktober 2017: REGEERAKKOORD : Het kabinet Rutte III haar plannen voor de komende jaren gepresenteerd. De Woonbond is ontevreden over de plannen voor de huursector. ‘In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat.’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het regeerakkoord. ‘Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood.’ Verhuurderheffing Zo blijft de heffing die verhuurders betalen over hun sociale woningvoorraad (de verhuurderheffing) in stand. Door het vorige kabinet was de heffing ingevoerd als een tijdelijke crisismaatregel. Paping: ‘Nu al gaat twee maand huur direct naar de schatkist.  Daar gaat het nieuwe kabinet dus mee door.' Huurtoeslag Er wordt ook bezuinigd op de huurtoeslag. De basishuur die huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen gaat jaarlijks sneller stijgen. Een bezuiniging op de huurtoeslag van 138 miljoen euro, dat scheelt huurtoeslagontvangers bijna 100 euro per jaar. De Woonbond is wel positief over het afschaffen van de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag. Huurders die een euro boven de inkomensgrens verdienen hebben in het huidige systeem helemaal geen recht meer op huurtoeslag. Dat zorg ervoor dat deze huurders bij een stijgend inkomen er financieel op achteruit gingen of opeens ontvangen huurtoeslag moesten terugbetalen. Beschikbaarheid De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn ellenlang. Helaas ontbreekt het dit kabinet aan ambitie om de woningnood aan te pakken. ‘In het regeerakkoord wordt deze verantwoordelijkheid makkelijk over de schutting gegooid naar gemeenten. Die lossen het maar op.’ Wel wil de coalitie in gesprek met gemeenten meer vrije sector huur bewerkstelligen, ook door verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Paping  ‘Het tekort aan betaalbare huurwoningen loopt zo dus alleen maar op.’ Ook doet het kabinet niets aan huurbescherming in de vrije sector, waar de huurprijzen erg hoog zijn. Verduurzaming Ook op het gebied van verduurzaming zijn de voorstellen in het regeerakkoord teleurstellend. Er komt een korting op de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor investeringen in energiebesparing. Paping: ‘Dat is een schijntje gezien de enorme opgave die er ligt. Deze korting komt neer op 40 euro per woning.’ Bron: Woonbond.nl Arme huurders betalen de helft van hun inkomen aan huur (bron: Woonbond, 17 januari 2018. Van de huishoudens die al minstens vier jaar lang van een laag inkomen moesten rondkomen, woont 83 procent in een sociale huurwoning, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek naar langdurige armoede van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door hoge huurstijgingen is deze groep een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen. In 2015 was dit 46,7% bij sociale huurders en 53,9% bij particuliere huurders. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'De enorme huurstijging zorgt ervoor dat veel huurders financieel in de knel zijn gekomen. Het is hoog tijd dat de huren omlaag gaan.' Bezuiniging huurtoeslag In 2016 ontving 77 procent van de huurders met een laag inkomen huurtoeslag, van de huurders met langdurig armoederisico was dat 90 procent. De huurtoeslag vergoedt een deel van de huur die deze huishoudens betalen. Het kabinet wil 138 miljoen euro bezuinigen op de huurtoeslag. Paping: 'Daardoor gaan huurtoeslagontvangers er gemiddeld bijna 100 euro per jaar op achteruit, dat raakt juist mensen met een laag inkomen hard. Daar moet de Kamer niet mee akkoord gaan.' Veel huurtoeslagontvangers hebben een te hoge huurprijs voor hun inkomen. In 2016 was dit 23 procent van de huurtoeslagontvangers met een laag inkomen. Lees meer (. . .) extern bericht van CBS.
HUURDERSVERENIGING REIMERSWAAL EN BORSELE